Une page a été trouvée avec le mot clé B.
Hacked BY CODEXTRK

Farkl?l?klar Evi
Filtrer :   ?rkç?l?ktan uzak  

Müslümanlar açl?ktan ölürken Sizler ortada yoksunuz zevki sefa ile ya??yorsunuz.

Arakanda müslümanlar katlediliyor suriyede ?rakta Libya da müslümanlar ölüyor siz izliyorsunuz.

M?s?rda seçilmi? hükmeti ortadan kald?ran Firevunun Torunu kendi halk?n? kur?unlay?p katleden Sisi Köpe?ini destekliyorsunuz.

Allah bunun hesab?n? zaten ahiret’de soracak.Osmanl?ya Yapt???n?z Hainlikleri unutmad?k.ingiliz Thomas Edward Lawrence denen ajan? dost edinip osmanl?y? arkadan vurdunuz.

Kabeye giden Trenlerimizi bombalad?n?z askerlerimizi alçakça ?ehit ettiniz.Bugünde ayn? yoldas?n?z.. Türklerden nefret ediyorsunuz osmanl? miraslar?n? y?kt?n?z Hz Hatice Annemizin kabrini y?kt?n?z ama biz osmanl? torunlar? intikam?m?z?n gelecegi günü bekliyoruz.

Saudi King supports the Junta Pharaoh Sisi who killed democratic resisting people of Egypt.

The God will reveal your evil on Doomsday.

You betrayed The Ottoman Empire believing in English Spy Thomas Edward Lawrence lies.

You killed Ottoman Soldiers   against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries   Aliens Angels Aliens Gods Bible UFO UFO in orthodoxyAliens are Angels God DiezelSun Diezel Sun christianity UFOaliens angels aliens gods bible ufo diezel sun diezelsun?????? ???????? ?????? ?????? ? ????????????? ?????? ? ??? ???? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????????????? ??????? ???????????? ??????? ???????????????????????? ??? ???????????? ? ?????? ??? ??????? ??? ? ?????? ??? ? ??????????? ??? ? ??????????? ??? ? ???????? ??? ? ????????? ??????? ??? ? ????????? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ????????????????? ??????? ??? ?????? ????????? ?????????????? ? ??? ??????? ?????? ? ??????? diezelsun???????????? ??????? ? ????????? ????? ??????? ? ????????????? Aliens Angels Aliens Gods Bible UFO UFO in orthodoxy Aliens are Angels GodDiezelSun Diezel Sun christianity UFO aliens angels aliens gods bible ufo diezel sun diezelsun angels Archangel Michael bible of aliens bible on UFOs gods Buddhism ufo second aliens coming of Jesus Christ aliens Hinduism aliens aliens god aliens Bible UFO Buddhism UFOs in the Bible UFO in Catholicism UFO in Orthodoxy ufo religions ufo in scripture UFO in the scriptures UFO Hinduism UFO religion UFO murals orthodoxy religion UFO holy founders heavenly frescoes UFO good works and paintings diezelsun christianity church about extraterrestrial life church about aliens   and other important web sites will be under of our attacts. Unless you stop attacking on Qatar   and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations   Arakan   Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? sürdürerek   Ay?ld?z Tim'e aittir. ?ndex ve kodlar?n?n izinsiz kullan?lmas? yassakt?r! www.ayyildiz.org -->   B   bombed all railways and Train Cars which belonged to Ummah.

The King of Saudi Arabia has a lot of Money for doing nothing for Ummah.